Strafrecht

Wordt U verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Bent U als getuige betrokken bij een overtreding of misdrijf? Heeft U ten gevolge van een misdrijf schade geleden en wenst U deze op de dader te verhalen?

Baltus & Bremen Advocaten adviseert U in een vroegtijdig stadium over Uw rechten en plichten en staat U terzijde tijdens politieverhoren, verdedigt U bij de rechter of helpt om Uw schade op de dader te verhalen.

Neem tijdig contact met ons op zodat U weet wat waar U aan toe bent.