Incasso

Heeft U een vordering die niet betaald wordt? Wij zorgen er graag voor dat debiteuren snel en correct betalen.

Wij verzorgen voor veel ondernemers een compleet incasso-traject in binnen- en buitenland. Daarbij proberen wij de termijnen zo kort mogelijk en de kosten zo laag mogelijk te houden. Indien het buitengerechtelijke traject niet tot betaling leidt, zal in overleg met u de verdere strategie besproken worden. Het starten van een procedure, het aanvragen van het faillissement maar ook aan het verkrijgen van zekerheid door het leggen van beslag.