Huurrecht

Het huurrecht omvat de regels die gelden ten aanzien van het huren en verhuren van woon- en bedrijfsruimte.

Een huurder wordt onder meer geacht de huurtermijnen correct en stipt te voldoen. De verhuurder daarentegen wordt geacht het gehuurde te onderhouden en eventuele gebreken te herstellen, maar hij dient de huurder ook het ongestoorde huurgenot van het gehuurde te verschaffen. Gebeurt dit niet, dan kan dat tot een conflict leiden.

U kunt daarbij denken aan huurachterstand, een vordering tot ontruiming van het gehuurde, gebreken aan de woning of overlast die door de huurder wordt veroorzaakt c.q. die de huurder ondervindt.

Wij hebben ruime ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures, zowel voor de huurder als de verhuurder, maar wij adviseren U uiteraard graag bij het opstellen van huurovereenkomsten voor woonruimte en bedrijfsruimte.